Mandalové kurzy

Read more about the article Mandalové kurzy
Mandalové kurzy

Mandalové kurzy na Slovensku existujú zhruba od roku 2010 /prvé stretnutia s Ľubom Slejzákom/. Vďaka odvážnym redaktorom /rozhlas, televízia, časopisy/ začala byť mandalová tvorba na Slovensku populárna. Významnú úlohu v tomto smere zohral napríklad časopis Balans. Šéfredaktorka Katka Olejárová dáva…

Pokračovať v čítaníMandalové kurzy